مدت: 5 روز

پس منظر

پلان گزاری نیازمندی ها یک روند بسیار مهم در مدیریت زنجیره تامین کنندگان است که ضمانت تامین منابع در انبار ها را با کم ترین مصارف فراهم می سازد. پلان گزاری کارامد برای تقاضا، تیم سی اس ام را کمک می کند تا سطح دقت پیشبینی ها را بالا ببرد، از میزان انبار ها در تمامی اوقات اطمینان دهد و میزان مفاد را با بهینه ساختن مصارف بالا ببرد. بخش کنترل در این روند به منظور ضمانت اجرایی شدن تمام  پلان ها و انجام دادن  فعالیت عمده در زمان لزوم می باشد.

فواید این کورس

وضاحت بخشیدن در اهداف مدیریت انبار و فهرست بندی تاثیرات آن بر مصارف و خدمات مشتریان –

برای اندازه گیری و بهبودعملکرد انبار ها KPI دسته بندی  شاخص های عملکرد های کلیدی –

استفاده از تخنیک های پیشبینی برای مدیریت بهتر زمان ها و مدیریت بهتر اوقات کلیدی –

که باعث کم شدن سطح انبار می شود Just-in-time معرفی شمار زیادی از تخنیک ها به شمول تخنیک –

محاصبه مقدار مطلوب فرمایش اجناس، مشخص ساختن  امن سازی اجناس و همچنان زمان فرمایشات مجدد –

دسته بندی انبار به شکل مناسب و استفاده از بهترین روش ها برای مشخص سازی اجناس و فهرست بندی آنها –

شمارش چرخه زمانی، بهبود در دقت ثبت اجناس در انبار و پیدا کردن روشهای مختلف برای کاهش سطح انبار –

چه کسانی باید شرکت کنند؟

اشخاصی که در پلان گزاری انبار یا تقاضا و کنترول اجناس انبار در مقاطع اجراییوی و نظارتی شامل هستند. و همچنان آن عده از کارمندانی که در بخش های دیگری از مدیریت زنچیره تامین کنندگان (خریداری، ذخیره سازی و توزیع) شامل هستند و نیاز دارند تا درک جامع از مکانیزم پلان گزاری انبار و یا کنترول آن داشته باشند

معلومات در مورد قیمت ها

قیمت این کورس شامل موارد ذیل می باشد

فیس تدریسی –

فیس سرتیفیکیت –

مواد درسی –

(وعده های غذایی (چاشت و ریفریشمنت –

در صورتی که بیش از پنج اشتراک کننده باشد یک برنامه اجتماعی- تفریحی نیز دایر می شود

مواردی که فیس کورس شامل آنها نمی شود

ویزه –

هزینه سفر –

انواع بیمه ها –

محل اقامت۰ –

مصارف شخصی و دیگر وعده های غذایی

تخفیف ها برای گروپ ها،  ترینینگ هایی که در محل کار باشند و یا مقاصدی که به غیر از مقصد تعیین شده باشند در نظر گرفته می شود. لطفا در صورت لزوم با ما به تماس شوید و نیازمندی های خود را با ما شریک سازید تا رهنمود های لازم را دریافت کنید.

نکات مهم

نکات عمومی

– نظر به باز بودن این کورس، این پروگرام در جاهای تعین شده پیشنهاد شده است. اگرچه برای گروپ ها و یا مکان های شخصی جهت دریافت این پروگرام در نقطه های مختلف از جهان پیشنهاد میگردد. برای اطلاعات بیشتر با ما به تماس شوید

– این پروگرام می تواند با همچو پروگرام هایی که در کتگوری یکسان باشد ادغام شود و مشتری نیز از تخفیف قابل توجهی بهرمند شود

– کورس های اکوردمی در زبان های غیر از انگلیسی نیز می تواند برگزار شود. برای اطلاعات بیشتر با ما به تماس شوید.

مدیریت سفر

اگر شما خواهان حمایت های معنوی در قسمت سفر به مقصد تعین شده کورس ها می باشید. ما می توانیم  اطلاعات لازم و یا زمینه های سفر را فراهم سازیم. مدیریت سفر توسط شخص ثالث انجام می شود و هیچ نوع تخفیف شامل آن شده نمی تواند