پس زمینه

پلان گذاری استراتژیک، ابزاری است که می توان با استفاده از آن به دورنما و یا چشم انداز کسب و کار خود دست یابیم. مدیران در تمامی سطوح و یا در هر نوع کسب و کاری به این امر مهم نیاز دارند. آنها با استفاده از این ابزار می توانند کار های روزانه شان و همچنان اهداف کوچک تری که در چشم انداز و یا دورنمای کسب کار خود در نظر گرفته بودند را سرعت ببخشند. ما این کورس را برای صاحبان کسب و کار، مدیران و یا اشخاصی که می خواهند به موفقیت برسند طراحی کردیم. این کورس می تواند تضمینی برای تغییرات مثبت در محارت های رهبری و مدیریتی اشتراک کنندگان نیز باشد

منافعی که از این کورس بدست می آید

اشنایی کامل با ابزار تحلیل سوات(SWOT) و تمام جزئیات آن –

مقایسه SWOT با دیگر ابزار ها مانند PEST و غیره –

تشخیص این که چی اشخاصی باید در پلان گذاری استراتجیک صحیم باشند –

آشنایی با سطوح مختلف تفکر مانند درک و نیمه هوشیاری –

آشنایی با ارزش ها و منافع –

آشنایی با اینکه دورنما و یا چشم انداز برای کسب و کار چطور بوجود می آید –

چرا بعضی ها برای رسیدن به چشم انداز کسب و کارشان موفق نمی شوند –

انواع استراتژی ها و موارد استفاده آنها –

آماده کردن برنامه های اجرائی برای تطبیق کردن پلان استراتژیک –

تطبیق و نظارت از پلان استراتژیک –

چه کسانی می توانند شرکت کنند

این کورس برای مدیران در تمامی سطوح، رهبران تیم ها، رئسا، رئسای اجرائی، صاحبان کسب و کار و مدیران پروژه ها می تواند مفید واقع شود، هم چنان برای مشاورین نیز پیشنهاد می شود