موده: ۵ ورځ

د کورس تفصیلات

د اوسني مدیریت کړنو په اړه اندیښنې

مدیریت د شتمنې د ضایع کولو مدیریت خطرونو په اړه ناڅاپي او ناامنه ده اوس مهال د اغیزمنه سوداګرۍ شتمنیو لپاره کوم ځانګری میتود او طریقه ثابت نه دی شوي.

د ګډون کوونکو معلوماتو او مهارتونو په اړه اندیښنې

دا روزنیز کورس هغوی سوداګریو مالکینو او مدیرانو چی په مالی او حساب ورکولو کی روزنه یی نده لیدلی یا تجربه نلری لپاره ترتیب شوی دی، دوی عموما د لاندې مفکوره په اړه نظرونه شریکوي:

دا ډیره ستونزمنه ده چې د بیلابیلو ډولونو سوداګرۍ کنټرول لپاره اړین مقررات او پروسیجرونه تعین شي. د شتمنیو کنټرول اساسا د هغه کسان پربنسټ چی اداره یی کوي تینګښت لړي.  (که څه هم دا یو مهم فکتور دی، دا د کنترول کولو سیسټم لپاره ځانګړی نه دي

د شتمنیو کنترول په وخت کې د خطر ارزونه او تعریف ته لږ پام ورکړ شوی

ګټې

ګدون کونکی څه ترلاسه کوي

د بیلابیلو سوداګریزو شتمنیو تشخیص <

د داخلي کنټرول سیسټم جوړښت او عناصر تحلیلول <

د شتمنیو کنټرول فعالیتونه وده کول <

د شتمنیو کنټرول فعالیتونه د څنګه پلي کول تحلیل <

څوک باید ګډون وکړي

دا کورس د لاندی کسان په شمول د مدیرانو او د کوچنۍ یا منځنۍ کچې شرکت کارکوونکو لپاره مشخص شوی دی

د سوداګرۍ مالکین، مدیران، شریکان او داسې نور کسان <

د مدیرانو بورډ او د څارونکو بورډ <

هر څوک چې په مالي چارو کې نوي کار کوي <

نور هغه کسان چې سوداګرۍ اداره او کنټرول کوي <