موده: ۳ ورځ

د کورس تفصیلات

همغږي زموږ د ورځني مدیریتي رول یوه ناڅاپه برخه ده. د دې یوه مهمه برخه د وړو او لویو ډلو په غونډو او پیښو کې پیښیږي. دا خورا مهم دی چې په غونډو یا پیښو کې د وخت او سرچینی استفاده متوقع پایلی تولید کړي، په دی روزنیز پروګرام کی د “څنګه-پوهاوي” استعمال به پوهه شی

موږ د دې کورس سره راغلی یو ترڅو د “سوداګرۍ پر بنسټ” د اجرایوي او د لوړ پوړو مدیرانو اړتیاوو د سوداګریزو غونډو او پیښو لپاره پوره کروو. دا جامع روزنیز ورکشاپ به د ټول اړخیزو اړیکو اغیزمن او موثر استفاده یقیني کړي او د پیسو ته به یو ارزښت وي

ګټې

دا روزنه به تاسو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي

د سوداګریزو اړیکو ننګونه –

کوم وخت چې غونډو ته اړتیا نه وي –

مناسب، مخکینۍ پلان جوړونه –

څوک ته بلنلیک ولیګی او ولې؟ –

کله چې د “عکس العمل لپاره د ځواب پروسو” ته اړتیا وي؟ –

د پیښو تنظیم او اداره کول –

د جلسو راپور او ریکارډ ساتل –

د غږیز او انځور نظریاتو مدیریت –

د پیښو ارزونه او د ریکارډونو کارول –

څوک باید ګډون وکړي؟

دا کورس  یوازی ګټور نه دی، مګر د هر کچې مدیریت، د ټیم مشران، د اجراییوي رییسانو، د سوداګریز مالکینو او د پروژې مدیرانو لپاره اړین دی،. دا د مشاورینو او وړیا کونکو سره هم مرسته کوي