موده: ۵ ورځ

د کورس تفصیلات

د سازمانونو د پایښت لپاره، دا اړینه ده چې په اړوندو ګټه اخیستونکو او بازارونو کې د بدلیدونکي پرمختګ سره مخ شي. پداسې حال کې چې دا لازمي ده ځکه تل د هربدلون لپاره د مقاومت سطحه به وي. دا د یو بریالی مخکښ مدیر دنده ده ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې بدلون په هغه دول چه تعین شوی دی راشي او سازمان ته ارزښت اضافه وکړي

مونږ د دې کورس سره راغلی یو ترڅو د بدلون مدیریت مهارتونو لپاره د “تحقیق پر بنسټ” د اجرایوي رییسانو او مدیرانو اړتیاو ته ځواب ووایو. دا جامع پنځه ورځني روزنیز ورکشاپ به د ګرافیکي اړیکو اغیزمن او موثر کارونې ډاډ ترلاسه کړي او پیسو به یو ارزښت وي

ګټې

دا روزنه به تاسو سره په لاندی برخو کې مرسته وکړي

بدلون ناڅاپه دی –

په سازماني بریالیتوب کې د بدلون رول –

نوښت او سمون –

د مثبت بدلون لپاره پلان –

د بدلون لپاره خنډونه –

د بدلون سره تړلی فشار اداره کول –

د بدلون پایلو څارنه –

څوک باید ګډون وکړي

دا کورس یوازی ګټور نه دی، مګر د هر کچې مدیریت، د ټیم مشران، د نادولتی مؤسسو رییسانو، اجراییه ریسانو، د سوداګریز مالکان، او د پروژې مدیرانو لپاره اړین دی. دا د مشاورینو، او په ځانګری توګه کار کوونکو سره هم مرسته کوي